Uşak Üniversitesi Uşak Üniversitesi Etik Kurulu

Misyon

Etik kurallar ilişkin ulusal ve uluslararası düzeyde gelişmeleri takip ederek üniversitemizde gerçekleştirilen etik kurul faaliyetlerinin nitelikli bir şekilde yürütülmesini gerçekleştmek.

 

Vizyon

Kamuda etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak veya yaptırmak ve bu konuda yapılacak çalışmalara destek olmak

 

Temel Değerler

Verimlilik, Özgünlük, Yenilikçilik, Katılımcılık, Şeffaflık, Güvenilirlik ve Rekabetçilik