Uşak Üniversitesi Uşak Üniversitesi Etik Kurulu
Amaç
 
Uşak Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi kapsamına giren her tür bilimsel arastırma, çalısma, yayın ve etkinliklerde uyulması gereken bilim etigi kurallarını ve UsakÜniversitesi bilimsel arastırma ve yayın etigi kurullarının görev, yetki, sorumluluk ve çalısma usullerini belirlemek, bilimsel arastırma ve yayın etigi kurulu ile alt kurulların uyacaklarıilkeleri tespit etmektir.
  
Kapsam
 
a) Usak Üniversitesi mensuplarınca yapılan her tür bilimsel arastırma ve çalısmalar ile gerçeklestirilen bilimsel etkinlikler, desteklenen ve/veya yürütülen bilimsel arastırma gelistirme projeleriyle ilgili arastırma etigi konularını,
  
b) Yüksek lisans veya doktora ögrenciligi sırasında yapılan tez ve bilimsel yayınlar ile yürütülen bilimsel arastırma-gelistirme projeleriyle ilgili arastırma etigi konularını,
  
c) Usak Üniversitesi mensuplarınca yurtiçinde ve yurtdısında her çesit basın, görsel ve isitsel yayın organlarında yayımlanan ya da yayımlanmak üzere gönderilmis olan her tür yayınla ilgili yayın etigi sorunlarını,
 
ç) Usak Üniversitesi mensuplarınca biyomedikal arastırmalarda kullanılacak deneklerde ve ekoloji ile ilgili çalısmalarda yapılan etik ihlallerini kapsar.
 
Sosyal ve Beşeri Bilimler Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu ve Fen ve Mühendislik Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu başvuruları için duyurulardaki formların doldurulması gerekmektedir. Başvuruların Hukuk Müşavirliğine yapılması gerekmektedir. 
 
Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu başvuruları Tıp Fakültesi Dekanlığına yapılması gerekmektedir.